The Game


CityJam is een location based game voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar. Het kan in klasverband of met de jeugdvereniging gespeeld worden door teams van twee tot vier spelers. Deze nemen het in het centrum van een stad naar keuze op tablets met GPS-integratie tegen elkaar op. Bij de ontwikkeling is er rekening gehouden met de toegankelijkheid voor zowel jongens als meisjes uit de tweede en derde graad secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO). Het spel wil jongeren laten nadenken over concrete verkeerssituaties en op deze manier de attitudes en het verkeersveilig gedrag bij jongeren positief beïnvloeden. 

Een location based game is een spel waarvan het verloop afhangt en vordert naargelang de fysieke locatie en verplaatsing van één of meerdere spelers. De diverse bewegingen worden door een GPS geregistreerd. Er is hierbij ook aandacht voor interactie tussen de teams. City Jam is ook een serious game, dat niet entertainment als primair doel heeft, maar bijvoorbeeld kennisverwerving, het zich eigen maken van bepaalde vaardigheden of bewustmaking van maatschappelijke uitdagingen. In City Jam zullen de jongeren met diverse opdrachten, taken of beslissingen geconfronteerd worden die op een bepaalde manier gelinkt zijn met verkeersveiligheid.